Omtrent je privacy

Hoe gaan we om met je privacy

Dit is de privacyverklaring van de Twentse Golf Academy, gevestigd te 7597 MX Bentelo, PLatenkampsweg 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75545535, hierna te noemen: `de Golfclub`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: raffy@www.twentsegolfpark.nl.

 Onderstaand kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Privacy reglement

Doel: Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Telefoonnummer, E-mail adres, Bankrekeningnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

Ontvangers van de persoonsgegevens: Nederlandse Golf Federatie, Proware (leverancier van het softwarepakket voor de ledenadministratie)

Doel: Het uitvoeren van de administratie

Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Bankgegevens, Betaalgegevens, BSN nummer (evt.)

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers van de persoonsgegevens: boekhouder, accountant, belastingdienst

Doel: Versturen (niet commerciële) digitale berichten, waaronder de nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, E-mailadres

Grondslag: uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: zolang als men aangemeld is

Ontvangers: n.v.t.

Doel: versturen berichten van derden, waaronder sponsoren

Welke persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres

Grondslag: toestemming

Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld is

Ontvangers: sponsoren, andere golfclubs

Doel: om onze digitale dienstverlening te verbeteren

Welke persoonsgegevens: cookies (zie voor meer info het subkopje Cookies), IP-gegevens

Grondslag: Toestemming

Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd

Ontvangers: websitebeheerder, analytics tools

Doel: ter benadering na beëindiging van het lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Welke persoonsgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Grondslag: toestemming

Bewaartermijn: Zolang de toestemming niet is ingetrokken

Ontvangers: n.v.t.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Golfclub uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Golfclub met u heeft, tenzij de Golfclub wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt

Camerabewaking

Rondom het clubhuis en de driving range en bij de ingang van de Twentse Golf Academy zijn bewakingscamera’s geïnstalleerd. De beelden worden niet actief gemonitord en de beelden worden na 4 weken geautomatiseerd verwijderd. Indien de beelden voor een strafrechtelijk onderzoek nodig zijn kan de bewaartermijn verlengd worden.

Foto’s, films en geluidsopnames

De Golfclub hanteert de volgende regels voor het maken van foto’s, films en geluidsopnames:

U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op de golfbaan of in het clubhuis, maar er mogen alleen andere leden of bezoekers herkenbaar te zien/te horen zijn mits zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.
Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet bewust zijn van de camera. Zijn mensen duidelijk in beeld van de foto/film, vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Golfclub te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Golfclub op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Golfclub deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Golfclub hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Golfclub treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Golfclub. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Golfclub raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Golfclub past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Golfclub raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Golfclub er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Golfclub wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: R.Wagenar

E-mail: Raffy@www.twentsegolfpark.nl

Telefoonnummer: 06-16860123

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.